ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

గోడలన్నీ కూలిపోయి, సైన్యాలన్నీ కూలిపోయి, ఆశలన్నీ పోయినప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్లగలం? మన తండ్రి అయిన శాశ్వతమైన దేవునికి వద్దకే వెళ్లగలము . అతను ఇశ్రాయేలును అత్యంత కష్టతరమైన సమయాల్లో సంరక్షించాడు, బైబిల్‌ను నిర్మూలించే వారి నుండి రక్షించాడు మరియు శతాబ్దాలుగా కష్టాలు మరియు విజయాల ద్వారా తన సంఘమును నడిపించాడు. అతను మనలను తన ఇంటికి తీసుకొనిపోయేవరకు మనతో అలాగే చేస్తాడు

నా ప్రార్థన

నా కొండ, నా నీరీక్షణ మరియు నా కాపరి , నా జీవితాన్ని కాపాడినందుకు ధన్యవాదాలు. సహాయం మరియు స్వస్థత కోసం నా కేకలు విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా పాదాలను ఆశీర్వాదంగా ఉన్న మార్గాల్లోకి నడిపించినందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు. ఓ దేవా, నేను నా జీవితంలో ఒత్తిళ్లు మరియు సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు దయచేసి దగ్గరగా ఉండండి. మీ ఆత్మ ద్వారా, నేను జీవితపు తుఫాను గుండా వెళుతున్నప్పుడు ఎదగడానికి మరియు ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండటానికి నన్ను అనుమతించండి. నా రక్షకుడు మరియు ప్రభువైన యేసు నామంలో, నేను దీనిని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు