ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะหลบหนีไปไหนได้ เมื่อกำแพงพังทลายลงมา กองทัพทหารแตกพ่าย และสูญสิ้นความหวังจนหมดสิ้น สำหรับพระเจ้านิรันดร์ผู้เป็นพระบิดาของเรา พระองค์ได้ปกป้องรักษาอิสราเอลตลอดช่วงที่ยากลำบากที่สุดของพวกเขา ทรงปกป้องพระคัมภีร์จากผู้ที่พยายามจะทำลายมัน และทรงนำคริสตจักรของพระองค์ฝ่าฝันอุปสรรคจนได้รับชัยชนะมาเป็นพันๆปีแล้ว พระองค์ก็จะทำอย่างนั้นกับเราจนกว่าพระองค์จะกลับมารับเรากลับบ้านไปอยู่กับพระองค์

คำอธิษฐาน

พระศิลา ผู้เป็นความหวัง และผู้ปกป้องของข้าพเจ้า ขอบคุณที่รักษาชีวิตของข้าพเจ้าไว้ ขอบคุณที่พระองค์ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยและรักษาข้าพเจ้า ขอบคุณที่นำเท้าของข้าพเจ้าเข้าสู่ทางที่เต็มไปด้วยพระพรของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า โปรดอยู่ใกล้ๆ เมื่อข้าพเจ้าเผชิญกับความเครียดและการท้าทายในชีวิต โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์ ช่วยให้ข้าพเจ้าเติบใหญ่และเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนตอนที่เจอกับมรสุมชีวิต อธิษฐานในนามของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด และองค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น