ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మినహాయించబడినవారు . తిరస్కరించబనవారు. విస్మరించబడినవారు. విడిచిపెట్టబడినవారు . మర్చిపోబడినవారు . పక్కకు నెట్టబడినవారు . ఎంపిక చేయబడనివారు . వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి మీరు ఎవరూ కాదనే భావనను వివరిస్తుంది. సాతాను మనలను మనము తగ్గించుకునే మాటలు మాట్లాడే సాధనాలను మరియు అవకాశాలను మన పాపపు శరీరానికి ఇస్తాడు. కానీ దేవుడు - బైబిల్‌లోని పై వాక్యము ద్వారా - క్రీస్తులో మనలను ప్రేమించి, మనలను తన కుటుంబంలోకి తీసుకువచ్చాడు మరియు మనకు ఒక ఉద్దేశ్యాన్ని ఇచ్చాడు. మనము ఇప్పుడు దేవుని ప్రజలలో భాగం! మనము విజయవంతమైన జట్లలముగా ఎంపికయ్యాము. మనము దయ పొందాము! దయ మనపై పొంగిపొర్లింది మరియు దేవుని ప్రేమ అతని కుటుంబంలో మమ్మల్ని దత్తత తీసుకుంది. పేతురు అపఖ్యాతి పాలైన మరియు హింసించబడిన వ్యక్తులకు జ్ఞాపకము చేస్తున్నాడు , వారు తమను తాము "ఒకరిగా "గా చూడాలని లేదా వారి కొత్త గుర్తింపు ద్వారా తమను తాము చూడాలని ఎంచుకోవచ్చు అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు . కృతజ్ఞతగా, పేతురు మాటలు మన హృదయాలతో కూడా మాట్లాడతాయి. యేసులోని ప్రియ స్నేహితుడా, నీవు దేవుని బిడ్డవి. మోషే , ఎస్తేరు , పౌలు మరియు మగ్దలేనే మరియ వంటి అతని శాశ్వతమైన మరియు జయించే ప్రజలలో మీరు భాగం. దయ పాపం మరియు వైఫల్యం యొక్క శక్తిని తిప్పికొట్టింది మరియు మీలో ఉన్న పవిత్రాత్మ ఉనికి ద్వారా దయను శక్తివంతం చేసింది. కాబట్టి మీరు ఒకప్పుడు "ఉన్నట్లుగా" ఈరోజు జీవించవద్దు: మీరు యేసులో ఉన్నట్లుగా ఈరోజు జీవించండి!

నా ప్రార్థన

ఓ దయగల తండ్రి మరియు దయగల దేవా, నన్ను క్రొత్తగా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు - మీ బిడ్డ, మీ ప్రజలలో భాగం మరియు ఉద్దేశపూర్వకంగా నా చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప కారణం . దయచేసి సాతాను గురించి కాకుండా నా గురించి మీ వివరణ వినడానికి నాకు సహాయం చేయండి. దయచేసి నా స్వీయ-ఖండన మాటలు కాదు కానీ మీ మాటల ద్వారా నా గుర్తింపును నిర్వచించడంలో నాకు సహాయం చెయ్యండి. నేను ఎవరో మరియు నేను ఒకప్పుడు ఉన్నదానికి కట్టుబడి లేనందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు