ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรู้สึกที่ถูกแบ่งแยก ปฏิเสธ ทอดทิ้ง ถูกลืม ไม่มีใครสนใจ ไม่ถูกเลือก ความรู้สึกเหล่านี้ทำให้เราเหมือนคนไม่สำคัญ ซาตานมีเครื่องมือและโอกาส ทำให้ร่างกายฝ่ายเนื้อหนังของเราพูดคำเหล่านั้นกับตัวเราเอง แต่สองคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ คือ พระเจ้ารักเราในพระคริสต์ และนำเราเข้าในครอบครัวของพระองค์ และให้วัตถุประสงค์แก่เรา ตอนนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้า เราได้รับเลือกให้อยู่ในทีมที่ชนะ เราได้รับความเมตตา พระคุณของพระเจ้าชำระเรา และความรักของพระเจ้ารับเราเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ เปโตรเตือนคนที่ถูกทำร้ายและถูกข่มเหงว่า พวกเขาสามารถเลือกที่จะมองว่าตัวเอง "ไม่สำคัญ" หรือ พวกเขาจะเลือกที่จะมองเห็นตัวตนใหม่ของตัวเองก็ได้ ขอบคุณพระเจ้าที่คำพูดของเปโตรเข้าถึงใจเรา เพื่อนที่รักในพระคริสต์ คุณก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกัน คุณเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่เป็นนิรันดร์และมีชัยชนะ เช่นเดียวกับ โมเสส เอสเธอร์ เปาโล และมารีย์ ชาวมักดาลา ความเมตตาทำให้อำนาจของบาปและความล้มเหลวหายไป แต่ให้พระคุณเข้ามาแทนที่ โดยการเสริมกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณ ดังนั้นอย่าใช้ชีวิตแบบที่คุณเคยใช้ ให้ใช้ชีวิตวันนี้เหมือนคุณอยู่ในพระเยซู

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาแห่งความเมตตาและพระคุณ ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นคนใหม่ เป็นลูกของพระองค์ เป็นส่วนหนึ่งของคนของพระองค์ และมีวัตถุประสงค์ให้ข้าพระองค์ในโลกนี้ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ได้ยินว่าข้าพระองค์เป็นอย่างไร ไม่ใช่ตามอย่างที่ซาตานบอก ขอทรงช่วยข้าพระองค์หาตัวตนของตัวเอง จากพระคำของพระองค์ ไม่ใช่จากคำพูดที่กล่าวว่าตัวเอง ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์เป็นเช่นนี้ และไม่ได้ถูกผูกมัดไว้กับสิ่งที่ข้าพระองค์เคยเป็น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น