ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรู้สึกที่ถูกโดดเดี่ยว ปฏิเสธ ทอดทิ้ง ถูกลืม ไม่มีใครสนใจ ถูกกีดกัน ไม่ถูกเลือก สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญไร้ค่า ซาตานใส่คำพูดเหล่านี้เข้าในกายฝ่ายเนื้อหนังที่เต็มไปด้วยความบาปนี้ แต่พระเจ้าได้หยิบยื่นความเมตตาและพระคุณของพระองค์ให้กับเรา "แต่เดี๋ยวนี้" เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่มากในพระคัมภีร์ คือ พระเจ้ารักเราที่อยู่ในพระคริสต์ และนำเราเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์และให้เป้าหมายในชีวิตกับเรา ตอนนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้าแล้ว เราได้รับเลือกให้อยู่ในทีมที่ชนะ เราได้รับความเมตตา พระคุณของพระเจ้าได้ชำระล้างเรา และความรักของพระเจ้าได้รับเราเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ เปโตรเตือนสติคนที่ถูกใส่ร้ายและถูกข่มเหงว่า พวกเขาสามารถจะเลือกมองตัวเองว่า "ไม่สำคัญ" หรือ จะมองว่า "เป็นคนใหม่ในพระคริสต์" ขอบคุณพระเจ้าที่คำพูดของเปโตรเข้าถึงใจเราด้วย เพื่อนที่รักในพระเยซู คุณก็เป็นลูกของพระเจ้า คุณเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่เป็นนิรันดร์และมีชัยชนะ เหมือนกับ โมเสส เอสเธอร์ เปาโล และมารีย์ ชาวมักดาลา ความเมตตาทำให้อำนาจของบาปและความล้มเหลวหายไป แล้วใส่พระคุณเข้ามาแทนที่ด้วยพละกำลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณ ดังนั้นอย่าใช้ชีวิตแบบที่คุณเคยเป็น แต่ให้ใช้ชีวิตวันนี้ในพระเยซู

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาแห่งความเมตตาและพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น ขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ เป็นลูกของพระองค์ เป็นส่วนหนึ่งของคนของพระองค์ และมีเป้าหมายที่จะอยู่ในโลกนี้ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าฟังเสียงพระองค์ว่าพระองค์คิดว่าข้าพเจ้าเป็นใคร ไม่ใช่ไปฟังซาตาน โปรดช่วยข้าพเจ้าค้นหาตัวตนของข้าพเจ้าจากพระคำ ไม่ใช่จากคำกล่าวโทษตัวเอง ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่นี้ ที่ไม่ได้ถูกผูกมัดกับอดีตอีกต่อไป อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น