ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన జీవితాలను చూడటానికి ఒక మార్గం వాటి కొరకు వేచి ఉండటమే. దీర్ఘ కాలము లేదా కొద్దికాలను ఏదైనప్పటికీ మనము "ఆశీర్వాదకరమైన నిరీక్షణ" కోసం ఎదురుచూస్తూ, ఆశిస్తూ జీవిస్తున్నాము. తిరిగి వస్తానని యేసు ఇచ్చిన వాగ్దానంలో ఈ ఆశ పాతుకుపోయింది. అతను తిరిగి రావడం కంటే, మన రక్షకుడిగా ఆయన అద్భుతమైన ప్రదర్శనలో మన ఆశ పాతుకుపోయింది. ఆ రోజున, ప్రభువుగా యేసుపై మనకున్న నమ్మకం ధృవీకరించబడుతుంది మరియు మన అత్యున్నత కలలు సాకారం అవుతాయి

నా ప్రార్థన

మహిమాన్వితమైన మరియు నమ్మకమైన దేవా, నా పాపాల నుండి నన్ను రక్షించడానికి యేసును మొదటిసారి పంపినందుకు ధన్యవాదాలు. అతని అద్భుతమైన రాకడ కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు దయచేసి నన్ను బలోపేతం చేయండి, తద్వారా భవిష్యత్తులో నేను మీతో కలిసి ఇప్పుడు నేను విజయవంతంగా జీవించగలను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change