ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การมองชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งคือ การรอคอย จะช้าจะเร็ว เราอยู่อย่างคนคาดหวัง เรารอคอย "ความหวังที่มีเกียรติ" ของเรา ความหวังนี้ตั้งอยู่บนคำสัญญาของพระเยซูที่จะเสด็จกลับมา แต่มากกว่าการกลับมาของพระองค์ ก็คือความหวังที่เราจะได้เห็นเกียรติยศของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ในวันนั้น ความไว้วางใจของเราที่ว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตนั้นก็จะถูกเปิดเผยให้เห็น และความฝันอันสููงสุดของเราก็จะเป็นจริง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีสง่าราศีและซื่อสัตย์ ขอบคุณที่พระองค์ได้ส่งพระเยซูมาในครั้งแรกเพื่อมาช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากบาป โปรดทำให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งในขณะที่รอคอยพระองค์เสด็จกลับมาอย่างสง่างาม เพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างผู้มีชัยในขณะนี้อย่างที่จะเป็นตอนอยู่กับพระองค์ในอนาคต อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น