ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทางหนึ่งที่เราจะมองดูชีวิตของเราคือการเห็นว่าเป็นการรอคอย จะยาวหรือสั้น เราก็รอคอยด้วย "ความหวังที่มีเกียรติ" ความหวังที่เกี่ยวกับพระสัญญาการกลับมาของพระเยซู แต่ที่มากกว่าเพียงแค่การกลับมาของพระองค์ คือการที่ความหวังนั้นของเราคือ การจะได้เห็นเกียรติยศของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ในวันนั้นความไว้วางใจของเราในพระเยซูว่าทรงเป็นพระเจ้า จะได้รับการตรวจสอบและพระองค์จะรับรู้ความฝันสูงสุดของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตาและซื่อสัตย์ ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระเยซูเป็นครั้งมาในตอนแรก เพื่อที่จะช่วยข้าพระองค์จากความผิดบาปของข้าพระองค์ ขอทรงเสริมสร้างกำลังแก่ข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์รอคอยการกลับมาอย่างมีเกียรติของพระเยซู เพื่อตอนนี้ข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่อย่างผู้มีชัยชนะ เช่นเดียวกับตอนที่จะอยู่กับพระองค์ในอนาคต อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น