ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การมองชีวิตในอีกแง่มุมหนึ่งคือการรอคอย แต่อย่างไรก็ตาม การรอคอยไปวันๆอย่างไร้จุดหมายก็สร้างความหงุดหงิดและความขมขื่นให้กับเราได้ เป็นการเสียเวลาจริงๆ แต่จะช้าจะเร็ว ในฐานะผู้ติดตามพระเยซู เรารอคอยอย่างมีความหวัง ความหวังของเรานี้ ทำให้เราชะเง้อและตั้งตาคอยความหวังแห่งพระพรที่กำลังจะมาถึง ความหวังนี้ยังหยั่งรากอยู่บนคำสัญญาของพระเยซูที่จะเสด็จกลับมา แต่มากกว่าการกลับมาของพระองค์ ความหวังของเรายังหยั่งรากบนการมาปรากฎอันเจิดจรัสของพระผู้ช่วยให้รอด เพื่อจะมารับเรากลับบ้านไปหาพระบิดาและไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ชอบธรรมที่ตายไปนานแล้วและกับคนที่เรารักที่เพิ่งจากไปด้วย ในวันนั้น ความไว้วางใจของเราที่ว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตนั้นก็จะถูกเปิดเผยให้เห็น และความฝันอันสูงสุดของเราก็จะเป็นจริง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยสง่าราศีและซื่อสัตย์ ขอบคุณที่พระองค์ได้ส่งพระเยซูมาในครั้งแรกเพื่อมาช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากบาป โปรดทำให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งในขณะที่รอคอยการเสด็จกลับมาอย่างเจิดจรัสของพระเยซู เพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างผู้มีชัยในขณะนี้อย่างที่จะเป็นตอนอยู่กับพระองค์ในอนาคต อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น