ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నేను చిన్నతనంలో, నేను ఎప్పుడూ క్రమశిక్షణను అసహ్యించుకున్నట్లుగా వ్యవహరించాను. ఇది ఆటలో భాగం. ఇప్పుడు నేను పెద్దవాడయ్యాను, నన్ను బలంగా క్రమశిక్షణ చేయటానికి, ప్రేమగా నాకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి మరియు నన్ను పదేపదే ప్రోత్సహించడానికి నా తల్లిదండ్రులు నన్ను ప్రేమించినందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞుడను. ఈ "దేవుని క్రమశిక్షణ మరియు శిక్షణ" నాకు చాలా ఆశీర్వాదాలను ఇచ్చింది. ఇప్పుడు నేను నా జీవితంలో ప్రభువు క్రమశిక్షణను అదే విధంగా గుర్తించడం మరియు అభినందించడం నేర్చుకోగలిగితే! ప్రేమ లేకపోవడం ద్వేషం కాదు, అది ఒక ఉదాసీనత. ఆందోళనకు వ్యతిరేకం క్రమశిక్షణకు ఇష్టపడకపోవడం. అతను మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని మరియు మన జీవితాల్లో పాలుపంచుకునేందుకు మరియు స్వర్గం దిశలో మమ్మల్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టినదానికి దేవునికి కృతజ్ఞతలు.

Thoughts on Today's Verse...

When I was young, I always acted as if I hated discipline. It was part of the game. Now that I am older, I am so thankful that my parents loved me enough to discipline me strongly, to guide me lovingly, and encourage me repeatedly. This "discipline and training of God" has given me so many blessings. Now if I can just learn to recognize and appreciate the Lord's discipline in my life the same way! The lack of love is not hate, but indifference. The opposite of concern is an unwillingness to discipline. Thank God that he loves us and knows us enough to be involved in our lives and discipline us in the direction of heaven.

నా ప్రార్థన

పరలోకంలో ఉన్న తండ్రీ, దయచేసి నా జీవితంలో మీ క్రమశిక్షణ మరియు దిద్దుబాటును గుర్తించడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. నేను మీ కోసం అవిభక్త హృదయంతో జీవించాలనుకుంటున్నాను, మాట, ఆలోచన మరియు క్రియలలో మిమ్మల్ని సంతోషపెడుతున్నాను. అయితే, కొన్నిసార్లు నా హృదయం తిరుగుబాటు లేదా నా సంకల్పం బలహీనంగా ఉందని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. మీ ప్రేమపూర్వక క్రమశిక్షణ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక దిశను కోల్పోవడాన్ని గుర్తించడంలో నాకు సహాయపడినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Father in heaven, please help me to recognize your discipline and correction in my life. I want to live for you with an undivided heart, pleasing you in word, thought, and deed. I confess, however, that sometimes my heart is rebellious or my resolve is weak. I thank you for helping me recognize my loss of spiritual direction through your loving discipline. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of హెబ్రీయులకు 12:5

మీ అభిప్రాయములు