ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อผมเป็นเด็ก ผมไม่ชอบการถูกลงโทษเลย แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ตอนนี้ผมโตขึ้น ผมรู้สึกขอบคุณพ่อแม่ที่รักผมมากเพียงพอที่จะลงโทษผม และนำพาชีวิตผมด้วยความรัก และให้กำลังใจกับผมเสมอๆ เรื่อง "การลงโทษและการฝึกฝนจากพระเจ้านี้" เป็นพระพรกับชีวิตผมมาก ตอนนี้ผมควรคิดได้และรู้สึกขอบคุณที่องค์เจ้าชีวิตลงโทษผมอย่างพ่อแม่เหมือนกัน การที่ไม่มีความรักไม่ได้แปลว่าเกลียด แต่เป็นการไม่สนใจใยดี และสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นห่วง ก็คือการไม่ใส่ใจที่จะลงโทษ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักเราและรู้จักเรามากพอที่จะมีส่วนในชีวิตและลงโทษเราในทางที่จะทำให้เราไปสวรรค์ได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงการตีสอนและการแก้ไขของพระองค์ในชีวิต ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตเพื่อพระองค์อย่างไม่ลังเล อยากให้คำพูด ความคิด และการกระทำของข้าพเจ้าทำให้พระองค์พอใจ แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า บางครั้งจิตใจของข้าพเจ้าก็ดื้อรั้นและอ่อนแอ ขอบคุณพระองค์ที่ตีสอนข้าพเจ้าด้วยความรัก เพื่อดึงสติข้าพเจ้าว่ากำลังหลงทางฝ่ายจิตวิญญาณอยู่ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น