ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีสองทางเลือกสำหรับชีวิตของเรา เรามีชีวิตอยู่โดยความเชื่อหรือตามที่ตามองเห็น เราสามารถไว้วางใจในการอยู่ด้วยของพระเจ้าและอำนาจพระองค์หรือเราจะพึ่งพากำลังของเราเอง แต่ความมั่งคั่ง สุขภาพ สถานะและชื่อเสียง จะผุพังและหายไป มีเพียงผู้เดียวที่จะยังอยู่เสมอสำหรับเรา และเรารู้ว่าเราพึ่งพาพระองค์ได้ เพราะพระองค์ก็อยู่กับหลายคนมากมายมาก่อนหน้าเรา ไม่มีอะไรที่คงอยู่ได้ตลิดไป และผมก็ประทับใจที่พระองค์บอกว่า: "เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า"

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่พระองค์อยู่ที่นั่นในวันพรุ่งนี้ก่อนที่ข้าพระองค์จะไปถึง ขอบพระคุณที่อยู่กับข้าพระองค์ในอดีต ในเวลาที่คนอื่นๆ ทอดทิ้งข้าพระองค์ ขอบคุณที่ทรงอยู่ด้วยในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่ทันนึกถึงว่าพระองค์อยู่ด้วย จนกว่าข้าพระองค์จะย้อนมองกลับไปและเห็นหลักฐานแห่งพระคุณพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์กล้าที่จะเชื่อคำสัญญาของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทรงอยู่ด้วยเสมอของพระองค์ พระสัญญาของพระองค์ทำให้คำว่า "ไม่" เป็นคำที่สำคัญมากสำหรับข้าพระองค์ในวันนี้! ขอบพระคุณ และอธิษฐานในพระนามของพระบุตรของพระองค์ พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น