ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตของเรามีสองทางเลือกคือ จะอยู่โดยความเชื่อ หรือสิ่งที่ตามองเห็น เราสามารถไว้วางใจในการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าและอำนาจของพระองค์ หรือจะพึ่งพากำลังของเราเอง แต่ความมั่งคั่ง สุขภาพ สถานะและชื่อเสียง จะผุพังและหายไป มีเพียงผู้เดียวที่จะยังอยู่เสมอสำหรับเรา และเรารู้ว่าเราพึ่งพาพระองค์ได้ เพราะพระองค์ก็อยู่กับคนเป็นจำนวนมากก่อนหน้าเรา ไม่มีอะไรที่คงอยู่ได้ตลอดไป และผมก็ประทับใจที่พระองค์บอกว่า: "เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และเป็นอยู่ตลอดกาล ขอบคุณที่พระองค์ไปคอยอยู่ล่วงหน้าข้าพเจ้า ขอบคุณที่ไม่ทิ้งข้าพเจ้าในอดีตตอนที่ข้าพเจ้าถูกทิ้ง ขอบคุณที่ทรงอยู่ด้วยในเวลาที่ข้าพเจ้านึกไม่ถึง จนเมื่อย้อนกลับไปดูถึงจะรู้ว่าพระองค์คอยเฝ้าดูอยู่อย่างเมตตาปราณี โปรดให้ความกล้ากับข้าพเจ้าที่จะเชื่อในคำสัญญาของพระองค์จริงๆ โดยเฉพาะที่พระองค์บอกว่าจะอยู่ด้วยเสมอ คำสัญญาที่ว่า "จะไม่ทอดทิ้ง" เป็นคำที่สำคัญมากสำหรับข้าพเจ้าในวันนี้! ขอบคุณพระองค์จริงๆ และอธิษฐานในนามของพระเยซูพระบุตรที่น่ารักของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น