ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เข้าที่ ระวัง ไป!" คำพูดจากวัยเด็กของเราเหล่านี้มีความสำคัญมากสำหรับเราในวันนี้ เมื่อเราพยายามที่จะทำตามใจพระเจ้า พระเจ้าอยากให้เรามีความพร้อม แต่การเตรียมตัวทั้งหมดในโลกนี้ ก็ไม่ได้ทำให้เรามีความแตกต่าง ถ้าเราไม่ได้ทุ่มเทและทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้า คุณจะทำอะไรในปีนี้ ในวันพรุ่งนี้ หรือในวันนี้ ก่อนที่เราจะ "เข้าที่" และ "ไป" ขอให้เราเตรียมพร้อมด้วยการทุ่มเทตัวเอง เพื่อพระเจ้าและการงานของพระองค์ก่อน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา ข้าพเจ้ารู้ว่าแผนงานและวิธีการของข้าพเจ้า อาจจะไม่ใช่แผนงานหรือวิธีการของพระองค์ก็ได้ โปรดช่วยข้าพเจ้าในความตั้งใจที่จะอ่านพระคัมภีร์ และฟังจิตใจของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากจะถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกสิ่งที่ทำ และอุทิศทุ่มตัวเองเพื่อนำสง่าราศี เกียรติยศและการสรรเสริญมาสู่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดและองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้าพระเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น