ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรที่ทำให้คุณผ่านพ้อนแต่ละคืน แต่ละวันไปได้ อะไรที่จะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายในวันข้างหน้าที่จะมาถึง ความเมตตาขององค์เจ้าชีวิตไงครับ นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยหมดไป ความเมตตาของพระองค์มีให้เราใหม่เสมอในทุกๆ เช้า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อที่จะให้เราได้รับความเมตตาในทุกๆ วัน สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทำให้เราใหม่และสะอาดในแต่ละวัน

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ที่ทรงให้ข้าพระองค์ผ่านพ้นแต่ละคืนไปได้ และทรงสัญญาสำหรับคืนวันที่ไม่มีวันสิ้นสุดในการเดินทางของชีวิตข้าพระองค์ ขอให้พระองค์​ พระบิดาในสวรรค์ ได้รับการสรรเสริญและความรัก จากปากของข้าพระองค์และจิตใจของข้าพระองค์ตลอดเวลา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น