ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราเลียนแบบคนที่เราป้อยอ แสดงว่าเราพูดจริง ถ้าเราป้อยอพระเจ้าจากใจด้วยการพยายามเป็นเหมือนพระองค์ การเลียนแบบนี้ก็เป็นการป้อยอที่มีค่ามากรูปแบบหนึ่ง เห็นหรือยังว่า ความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจเท่านั้น แต่ความรักต้องแสดงออกเป็นการกระทำด้วย เหมือนที่ยอห์น พูดถึงใน 1 ยอห์น 4 ที่ว่าเราต้องรักด้วยการกระทำและคำพูด ความรักหมายถึงการเสียสละ คือสละสิ่งที่เราอยากมีอยากได้ สละสิทธิของเรา เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและยอมรับใช้ผู้อื่น ความรักแบบนี้ถึงเปลี่ยนแปลง ทั้งโลกนี้ หรือ ชีวิตคู่หรือครอบครัวได้

Thoughts on Today's Verse...

Imitation is the most sincere form of flattery. If we are to sincerely flatter God by being like him, imitation may be the most costly form of flattery as well. You see, love for God is never something that occurs just in our minds or our hearts. Love is something we do for another — it is action. John said in 1 John 4 that we must love in both our deeds and our words. Love means to give ourselves up — what we want, our rights, our desires — to honor God and serve others. This is a kind of love that can change the world, or a marriage, or a family.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบา พระบิดา ข้าพเจ้าคิดไม่ออกเลยว่าทำไมพระองค์ถึงรักข้าพเจ้ามากขนาดนี้ถึงกับยอมส่งพระบุตรมาเป็นเครื่องบูชาตายแทนข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ยอมสละตัวเองเพื่อรักคนอื่นแบบพระองค์ด้วย ข้าพเจ้ารู้ว่าโดยลำพังคงทำไม่ได้แน่ ดังนั้นโปรดเทความรักของพระองค์ลงในจิตใจของข้าพเจ้า เพื่อจะได้มีแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย อธิษฐานผ่านทางพระเยซู พี่ชายและเครื่องบูชาของข้าพเจ้า อาเมน

My Prayer...

Abba Father, I will never fully understand how you could love me so much that you would allow your son to die for me, as my sacrifice. Please help me love others sacrificially. I know the power to do this is not within me, so please pour your love into my heart so that I may share that love with others. Through Jesus, my brother and my sacrifice, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 5:1-2

ความคิดเห็น