ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีอะไรที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรือหมดไปไหมครับ? ไม่มีเลยนะครับ นอกจากความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้า แม้ในเวลาที่เราทำให้พระองค์ผิดหวัง เสียพระทัย ในเวลาที่เราไม่ถวายเกียรติพระองค์หรือดื้อกับพระองค์ พระองค์ยังคงรักเรา ในขณะที่เราเป็นคนบาป พระองค์ได้ส่งพระเยซูมาเพื่อแลกเราจากบาปและความตาย แล้วทำไมเราจะวางอนาคตของเราไว้กับสิ่งอื่นหรือใครคนอื่นล่ะครับ? ขอให้เราพึ่งพาความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้ากันนะครับ!

Thoughts on Today's Verse...

What do we have here that is unfailing and inexhaustible? Nothing except God's unfailing love. Even when we disappoint, hurt, offend, or rebel against him, he still loves us. While we were sinners he sent Jesus to redeem us from sin and death. Why trust anything or anyone else with our future? Let's lean on God's unfailing love!

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา พระเจ้าผู้ที่รัก ข้าพระองค์วางความหวัง ความฝัน และอนาคตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์กำลังทำงานเพื่อให้เกิดผลดีนิรันดร์ต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ผู้เดียวให้ข้าพระองค์เป็นอิสระจากทุกสิ่ง ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการให้อภัยบาปของข้าพระองค์ และสัญญาที่จะให้ข้าพระองค์มีชีวิตกับพระองค์ตลอดไป ที่สำคัญที่สุด พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Abba Father, loving God, I place my hopes, dreams, and future in your hands. I trust that you are at work for my eternal good. I believe that you alone offer freedom from all that enslaves me. Thank you for your forgiveness of my sins and your promise of life forever with you. But most of all, dear Father, thank you for your unfailing love. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 130:7

ความคิดเห็น