ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีอะไรที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรือหมดไปไหมครับ? ไม่มีเลยนะครับ นอกจากความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้า แม้ในเวลาที่เราทำให้พระองค์ผิดหวัง เสียพระทัย ในเวลาที่เราไม่ถวายเกียรติพระองค์หรือดื้อกับพระองค์ พระองค์ยังคงรักเรา ในขณะที่เราเป็นคนบาป พระองค์ได้ส่งพระเยซูมาเพื่อแลกเราจากบาปและความตาย แล้วทำไมเราจะวางอนาคตของเราไว้กับสิ่งอื่นหรือใครคนอื่นล่ะครับ? ขอให้เราพึ่งพาความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้ากันนะครับ!

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา พระเจ้าผู้ที่รัก ข้าพระองค์วางความหวัง ความฝัน และอนาคตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์กำลังทำงานเพื่อให้เกิดผลดีนิรันดร์ต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ผู้เดียวให้ข้าพระองค์เป็นอิสระจากทุกสิ่ง ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการให้อภัยบาปของข้าพระองค์ และสัญญาที่จะให้ข้าพระองค์มีชีวิตกับพระองค์ตลอดไป ที่สำคัญที่สุด พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น