ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีอะไรบ้างในโลกนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรือไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ไม่มีแน่ มีแต่ความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระเจ้าเท่านั้น แม้ในเวลาที่เราทำให้พระองค์ผิดหวัง เสียใจ ต่อต้าน หรือทรยศหักหลังพระองค์ พระองค์ก็ยังรักเราเหมือนเดิม เพราะในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ พระองค์ได้ส่งพระเยซูมาเพื่อไถ่เราจากความบาปและความตาย แล้วเรายังจะไปฝากความหวังและอนาคตของเราไว้กับสิ่งอื่นหรือคนอื่นๆได้ยังไงกัน หันมาพึ่งพิงในความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระเจ้ากันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบา พระบิดา พระเจ้าผู้ที่เปี่ยมด้วยความรัก ข้าพเจ้าฝากความหวัง ความฝัน และอนาคตไว้ในอุ้งมือพระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลดีนิรันดร์ต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีแต่พระองค์เท่านั้นที่ปลดปล่อยให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากการเป็นทาสได้ ขอบคุณพระองค์สำหรับการให้อภัยข้าพเจ้าจากบาปทั้งหลาย และยังได้สัญญาที่จะให้ข้าพเจ้ามีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์อีกด้วย และที่สำคัญที่สุด ข้าแต่พระบิดาที่รัก ขอบคุณสำหรับความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น