ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนส่วนใหญ่ชอบอ้างว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายพวกเขา แต่ความจริงแล้ว เราน่าจะถามว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือเปล่ามากกว่า ถ้าอยากรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าไหม ก็ดูว่าเราเป็นพวกที่ดีแต่พูดหรือลงมือทำด้วย พระเจ้าอยากอยู่กับเรานะ แต่พระองค์จะไม่ยอมแลกชีวิตของพระองค์กับพระคุณที่ไม่เกิดผลหรอกนะ คือพระคุณแบบที่ไม่ได้เรียกร้องให้เราเป็นเหมือนกับพระองค์ แต่พระองค์กำลังมองหาผู้เชื่อที่ปากกับใจตรงกัน ไม่ใช่ดีแต่พูด

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์หมดจด ความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นอยู่เกินเอื้อม ต่อให้ข้าพเจ้าพยายามให้ตายก็เสียเวลาเปล่า แต่ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าก็อยากจะเป็นเหมือนกับพระองค์มากที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ โปรดให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงพระองค์ตอนที่ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์และพยายามมีลักษณะเหมือนกับพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู ผู้ชอบธรรม อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น