ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่นานหลังจากพระเยซูรับบัพติศมา พระองค์ไปเผชิญหน้ากับซาตานในถิ่นทุรกันดาร 40 วันแห่งการทดลอง จำได้ไหมครับว่า คำพูดแรกของซาตานคืออะไร? ซาตานพูดว่า "ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า ... " ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับ ที่พระเจ้าได้ให้ความมั่นใจกับพระเยซูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีต่อพระองค์ก่อนที่จะถูกซาตานตั้งคำถาม? คนที่คุณรักต้องการที่จะได้ยินจากคุณอะไรจากคุณในวันนี้ คุณไม่รู้ว่าการทดลองของพวกเขาจะมาถึงเมื่อไหร่ แต่คุณรู้แน่ว่ามันจะมา ดังนั้นให้เรามาสร้างความมั่นใจให้พวกเขาก่อนดีกว่านะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะพูดคำพูดที่เหมาะสมด้วยความรักต่อคนที่ข้าพระองค์รัก เพื่อที่ว่าเมื่อสิ่งล่อใจมาถึง หรือเมื่อคนอื่นๆ พยายามที่จะดึงพวกเขาออกไปจากข้าพระองค์ พวกเขาจะไม่สงสัยในความรักที่ข้าพระองค์มีสำหรับพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น