ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่นานหลังจากพระเยซูรับบัพติศมา พระองค์ได้ไปเผชิญหน้ากับซาตานในถิ่นทุรกันดาร 40 วันแห่งการทดลอง จำได้ไหมว่า คำแรกที่ซาตานพูด คืออะไร มันพูดว่า "ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า ... " มันสุดยอดมากเลยที่พระเจ้าได้สร้างความมั่นใจให้กับพระเยซูเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ ก่อนที่ซาตานจะตั้งคำถามนี้ คุณคิดว่า วันนี้คนที่คุณรักอยากได้ยินอะไรจากปากของคุณ คุณไม่รู้หรอกว่าพวกเขาจะถูกทดลองเมื่อไหร่ แต่คุณรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ ดังนั้นให้รีบสร้างความมั่นใจให้กับเขาตอนนี้เลยก่อนที่มันจะสายเกินไป

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักผู้ยิ่งใหญ่ โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะสรรหาคำพูดที่แสดงออกถึงความรักมาพูดกับคนที่ข้าพเจ้ารักด้วยเถิด เพื่อเมื่อเกิดการทดลองขึ้น หรือคนอื่นพยายามชักจูงพวกเขาไปจากข้าพเจ้า พวกเขาจะได้มั่นใจไม่สงสัยในความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพวกเขา อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น