ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรสำคัญที่สุด การจัดลำดับความสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นหัวใจที่นำไปสู่ความสำเร็จและการเกิดผลดี เรื่องนี้ก็ใช้ได้กับการเป็นศิษย์ของพระเยซูด้วย เราต้องใส่ใจในสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญและจำเป็นที่สุดก่อน เปาโลเตือนเราว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความเชื่อที่แสดงออกด้วยความรัก ความเชื่อที่ไม่ได้แสดงออกเป็นการกระทำด้วยความรัก ก็ตายแล้ว (ยากอบ 2) พระเยซูอยากให้ความเชื่อของเรามีการแสดงออกอย่างกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยความรัก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่บางครั้งแทนที่จะสนใจในเรื่องที่สำคัญกลับไปสนใจในเรื่องไร้สาระแทน โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าในเวลาที่เห็นความสำคัญของเรื่องตัวเองมากว่าการรับใช้คนอื่น โปรดเปิดตาใจข้าพเจ้าที่จะเห็นคนเหล่านั้นที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้ารับใช้ในวันนี้ เพื่อพวกเขาจะได้เห็นถึงความรักของพระเยซู อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น