ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรสำคัญมากที่สุดครับ การเรียงลำดับความสำคัญเป็นกุญแจสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ในการเป็นสาวกของพระเยซูก็เป็นเช่นนี้ เราต้องสนใจอยู่กับสิ่งที่เป็นกุญแจ สิ่งที่สำคัญที่จำเป็นและมีความสำคัญมากที่สุด เปาโลเตือนเราว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญ นั่นก็คือความเชื่อที่เห็นได้ในการกระทำที่แสดงออกถึงความรัก ความเชื่อที่ไม่แสดงออกในการกระทำที่เป็นความรักก็ไม่มีประโยชน์และเป็นความเชื่อที่ตายแล้ว (ยากอบ 2) พระเยซูต้องการให้ความเชื่อของเราที่จะแสดงออกในการเต็มใจรับใช้ด้วยความรัก

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่ได้มองเห็นสิ่งที่มีความสำคัญ และสนใจในสิ่งที่ไม่สำคัญ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ ในเวลาที่ความสนใจและความกังวลของข้าพระองค์สำคัญกว่าการรับใช้ผู้อื่น ขอทรงโปรดให้ดวงตาที่ข้าพระองค์จะเห็นคนที่พระองค์จะให้ข้าพระองค์รับใช้ในวันนี้ เพื่อให้คนอื่นได้รู้จักความรักของพระเยซู อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น