ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ด้วยความชื่นบาน ให้เราโห่ร้องสรรเสริญด้วยความยินดีให้กับพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตเหนือเจ้าชีวิตทั้งปวง และองค์กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง ให้เราหาเวลาช่วงสั้นๆในระหว่างวัน หยุดพัก มาขอบคุณและสรรเสริญพระบิดาในสรวงสวรรค์กันเถอะ เมื่อเราได้รับพระพร ก็ให้เราหยุดสักครู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ เมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีๆ ก็ให้เราเปล่งคำสรรเสริญออกมาให้กับพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรักและความอบอุ่น พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและฤทธิ์อำนาจ มันช่างเหลือเชื่อจริงๆที่พระองค์ยอมให้ข้าพเจ้าได้รู้จักกับพระองค์ ผู้สร้างที่ยอดเยี่ยมและบริสุทธิ์ พระองค์เมตตามากที่ยอมฟังเสียงของข้าพเจ้า ​ผู้ที่พระองค์สร้างขึ้น ความเมตตาของพระองค์ได้ช่วยกู้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ ความรักของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้ากลายเป็นคนใหม่ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ พละกำลังของพระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าเกิดเรี่ยวแรงที่จะเปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ช่างยอดเยี่ยมจริงๆ และข้าพเจ้าก็รักพระองค์สุดหัวใจ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูของขวัญที่สุดแสนจะวิเศษจากพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น