ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความที่บอกถึงการมีเกียรติอย่างเป็นสุขนี้มาจากน้องชายของพระเยซู เขามีประสบการณ์โดยตรงไม่ใช่ดีแต่สอนเท่านั้น ยากอบรู้ว่ามันคุ้มค่าที่จะ "ยืนยัด" และ "ยึดมั่น" เมื่อความเชื่อของเขาถูกโจมตี เขายืนยันว่าพระเจ้ารักเราและได้ให้คำสัญญาอันเหลือเชื่อที่รอเราอยู่ข้างหน้า พระองค์รู้ว่าในที่สุดแล้ว ช่วงเวลาของการทดลองของเราจะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรอันยิ่งใหญ่ ยากอบอยากให้เรารู้ว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรเราด้วยชีวิต นั้นเป็นเหตุที่พระองค์ส่งพระเยซูมา (ยอห์น 10:10)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระบิดา ขอบคุณสำหรับเวลาเหล่านั้นที่พระองค์เสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าตอนที่ถูกข่มเหง และค้ำจุนข้าพเจ้าตอนที่อ่อนแรงและพร้อมที่จะยกธงขาว โปรดสลัก คำว่า "อดทน" เข้าไปในส่วนลึกของจิตวิญญาณของข้าพเจ้า และให้วิญญาณนักสู้กับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับใช้พระองค์ ไม่ว่าชีวิตจะเจอกับสถานการณ์อย่างไรก็ตาม อธิษฐานในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น