ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าได้จ่ายราคาให้กับเราแล้ว ค่าไถ่ก็จ่ายแล้ว ที่พระเจ้าไม่ตัดสินลงโทษเรา ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำให้พระองค์พอใจ แต่เพราะการสละชีพของพระเยซูเพื่อชำระบาปของเราต่างหาก ถ้าพระเจ้ายอมทุ่มเทขนาดนี้ เพื่อจะได้เราคืนมาสู่​​ครอบครัวของพระองค์ แล้วเราจะปฏิเสธพระองค์ได้หรือ เป็นไปไม่ได้ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พวกเราขอมอบจิตใจให้กับพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณ ข้าพเจ้ารู้ว่าความบาปของข้าพเจ้าทำให้พระองค์เสียใจและเป็นการด้อยค่าความบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพเจ้าไม่รู้จะขอบคุณพระองค์ยังไงดี ทั้งๆที่ข้าพเจ้าทำให้พระองค์เจ็บปวดเพราะทำบาป แต่พระองค์ก็ยังยอมสละชีพเพื่อช่วยกู้และดึงข้าพเจ้ากลับมาเป็นของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับความเมตตาของพระองค์นี้ ขอขอบคุณสำหรับความรัก และคำสัญญาที่จะแบ่งปันความเมตตากับข้าพเจ้า อธิษฐานผ่านทางพระเยซูผู้ยอมสละชีพเพื่อข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น