ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรัก! คำนี้มีความหมายกว้างมาก หลายคนในสังคมคริสเตียนหลายคนพยายามหาความหมายของคำนี้จากคู่มือคำศัพท์ โดยไม่เข้าใจว่า หัวใจของคำว่า "รัก" หรือ คำว่า "อากาเป้" ในภาษากรีก คำนี้ คือการ "ลงมือทำ"ก่อนหน้าที่คริสเตียนจะเข้าใจคำว่าอากาเป้ ก็เข้าใจคำว่ารักเหมือนกับที่คนทั่วๆในโลกเข้าใจกัน แต่ถ้าเราอ่าน 1 ยอห์น เราจะเห็นว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่า "รัก" ดูได้จากสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเรา พระเจ้ารักเราก่อน แล้วพระองค์ก็เรียกร้องให้พวกเราทำอย่างเดียวกันกับพี่น้องของเรา ไม่ใช่แค่บอกว่ารัก แต่ต้องลงมือทำอย่างเต็มใจด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่เลิศเลอ พระองค์ได้แบ่งปันความรักกับข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือ แต่ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า บางครั้ง ใจก็อยากจะรักคนอื่นอย่างพระองค์ แต่เพราะชีวิตที่สับสนวุ่นวายหรือกังวลกับหลายเรื่อง จนละเลยที่จะแสดงความรักไป ข้าแต่พระบิดา โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์ ช่วยให้ข้าพเจ้าอย่าเอาแต่คิดหรือพูดว่ารัก แต่ให้ลงมือทำด้วย อธิษฐานผ่านทางพระเยซู ผู้ที่ทำให้รู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรจริงๆ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น