ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้คุณทำในสิ่งที่คุณทำ อะไรคือสิ่งที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังการประสบความสำเร็จในชีวิต และยังไขว่คว้าที่จะสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป เปาโลบอกว่าสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตของเขาคือความรัก อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ถ้าความรักเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนแรงจูงใจและพฤติกรรมของเรา จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสิ่งเดียวที่เราคิดถึงเกิดจากความรักที่มีต่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักพระคุณแห่งความรอดของพระเยซู พระองค์ตายเพื่อเราจะได้มีความรักแบบนั้น อย่าทำให้พระองค์ผิดหวังเลยนะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าแห่งนิรันดร์ โปรดสถิตอยู่กับข้าพเจ้า ที่พยายามที่จะให้ความรักเป็นแรงจูงใจหลักในชีวิต ข้าพเจ้าอยากทำให้พระเยซูเห็นถึงความรักและซาบซึ้งใจต่อทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ เพื่อคนอื่นจะได้รู้ว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากให้คำพูดและชีวิตทำให้คนอื่นเห็นถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา เพื่อจะได้สัมผัสถึงความรักนั้นและเข้ามารู้จักกับพระองค์ โปรดอวยพรข้าพเจ้าที่พยายามจะไปให้ถึงเป้าหมายนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น