ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้คุณทำในสิ่งที่คุณทำ? อะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จ และให้ไขว่คว้ามากขึ้น? เปาโลกล่าวว่าความรักเป็นแรงผลักของเขา อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าความรักเป็นปัจจัยที่มีพลังในการสร้างแรงจูงใจและพฤติกรรมอย่างแท้จริง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีใจกังวลและอยากที่จะรักคนที่ไม่รู้จักพระคุณแห่งความรอดของพระเยซู พระองค์ตายเพื่อที่เราจะรู้สึกแบบนั้นนะครับ ดังนั้น อย่าทำให้พระองค์ผิดหวังนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งนิรันดร์ ขอทรงโปรดอยู่กับข้าพระองค์ในการที่ข้าพระองค์พยายามที่จะให้ความรักเป็นแรงจูงใจหลักในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการแสดงให้พระเยซูเห็นความรักและความชื่นชมของข้าพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซู เพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้คำพูดและชีวิตของข้าพระองค์ แสดงออกถึงความรักของพระองค์ให้กับคนอื่นๆ เพื่อพวกเขาสามารถสัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้อย่างแท้จริงและมารู้จักพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ในการพยายามทำตามเป้าหมายนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น