ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความสุข! คุณมีความสุขกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าบอกไหม คำสอนข้อไหนของพระบิดาในสวรรค์ ที่คุณครุ่นคิดอยู่ในหัวตลอดทั้งวัน มาลองอัดถ้อยคำเข้าไปในหัวให้เยอะๆ ด้วยการท่องจำและด้วยการอธิษฐานศึกษาพระคำภีร์กันดีไหม

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสรวงสวรรค์ ผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ในทุกรูปแบบ ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าความคิดของข้าพเจ้าก็ไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยทั้งวัน บางครั้งก็เผลอไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ควรคิด บางครั้งก็เอาเวลาไปครุ่นคิดกับเรื่องที่ไม่มีสาระแก่นสาร ข้าพเจ้าอยากให้ความคิดและจิตใจของข้าพเจ้าอยู่ในร่องในรอยกับพระองค์ รวมทั้งคำสอน ความต้องการและวิถีทางของพระองค์ด้วย โปรดให้สติปัญญาอันแท้จริง ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งที่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้เห็น ได้รู้ ได้ซึมซับและได้ไตร่ตรองถึงสิ่งที่อยู่ในใจพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น