ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยแค่ไหนที่คุณลืมว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ ศัตรูของเราเจ้าเล่ห์เหลี่ยมจัด — ทำให้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรืออันตราย แต่มันอยู่ที่นั่นตลอด แต่แทนที่เราจะพยายามคาดเดาแผนการของมัน และตอบโต้ทุกการเคลื่อนไหวของมัน เปาโลเตือนเราเพียงแค่ใช้เครื่องมือที่พระเจ้าได้ให้เราและยืนหยัดขึ้นต่อสู้กับมารร้ายตนนั้น

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่ โปรดปกป้องข้าพเจ้าจากมารร้ายตนนั้นด้วยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้าไหวทันต่อแผนการชั่วร้ายของซาตานที่ต้องเจอในทุกๆวัน แต่โปรดให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเยซูมีชัยเหนือศัตรูของข้าพเจ้าแล้ว โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ายืนหยัดต่อสู้กับศัตรูตนนี้ และสัตย์ซื่อต่อพระองค์ อธิษฐานผ่านทางพระเยซู องค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น