ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีอะไรที่เป็นอมตะไหมครับ? ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับ นอกเสียจากว่าสิ่งนั้นจะเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้า หลายสิ่งที่เรารักและไขว่คว้าให้ได้มามักเป็นสิ่งว่างเปล่า ชั่วคราว ผิวเผิน และไร้สาระ แต่เมื่อพระคุณมาถึง; พระคุณก็ยังอยู่ และพระคุณอยู่กับผู้ที่มีความรักเป็นองค์พระเยซูคริสต์ เวลาและความตายไม่สามารถเอาพระคุณที่มีในพระองค์ออกไปจากเราได้ เพราะพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตและเป็นความรักของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์รู้ดีว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์มานานก่อนที่ข้าพระองค์จะรู้อะไรเกี่ยวกับพระองค์ ข้าพระองค์สารภาพว่า แม้จะมีความรักอันท่วมท้นของพระองค์ ข้าพระองค์ก็ได้หลงไม่ทำตามน้ำพระทัยพระองค์ แต่พระบิดา ลึกๆ ภายในหัวใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์และขอบคุณพระองค์สำหรับการส่งพระบุตรพระเยซูของพระองค์มา การเสียสละของพระเยซูและความเมตตาของพระองค์ ไม่ได้ให้เพียงแค่ความหวังแก่ข้าพระองค์ แต่ยังให้ข้าพระองค์มั่นใจที่จะเผชิญกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าในวันนี้ ขอทรงโปรดเติมเต็มหัวใจของข้าพระองค์ด้วยความรักสำหรับพระองค์และพระบุตรของพระองค์ โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดา ขอให้ความซื่อสัตย์ของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นความรักมั่นคงเหมือนที่พระองค์มีให้แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น