ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีอะไรที่เป็นอมตะไหม ไม่มีหรอก นอกจากว่าสิ่งนั้นจะเกี่ยวโยงกับพระเยซูคริสต์เจ้า ดังนั้นหลายสิ่งที่เรารักและไล่ล่า ก็เป็นสิ่งที่ว่างเปล่า ชั่วคราว ผิวเผิน และไร้สาระ แต่เมื่อพระคุณมาถึง พระคุณก็ยังคงอยู่ และพระคุณอยู่กับผู้ที่มีความรักเป็นองค์พระเยซูคริสต์ เวลาและความตายไม่สามารถพรากพระคุณที่อยู่ในพระเยซูไปได้ เมื่อพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตและเป็นความรักของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้ารู้ดีว่าพระองค์รักข้าพเจ้ามานานแล้วก่อนที่ข้าพเจ้าจะรู้จักพระองค์เสียอีก ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า แม้จะมีความรักอันท่วมท้นของพระองค์ ข้าพเจ้าก็ได้หลงไม่ทำตามใจพระองค์ แต่พระบิดาเจ้าข้า ในส่วนลึกของหัวใจข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์และขอบคุณที่ส่งพระบุตรพระเยซูของพระองค์มา การเสียสละของพระเยซูและความเมตตาของพระองค์ ไม่ใช่แค่ให้ความหวัง แต่ยังให้ความมั่นใจที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วย โปรดเติมเต็มหัวใจของข้าพเจ้าด้วยความรักสำหรับพระองค์และพระบุตรของพระองค์ โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าแต่พระบิดาที่รัก ขอให้ความซื่อสัตย์ของข้าพเจ้าที่มีต่อพระองค์ จะไม่เปลี่ยนแปลง และไม่จางหายไป แต่มั่นคงเหมือนกับความรักที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น