ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าบอกว่า "ความรักของคุณดีกว่าชีวิต" ฟังดูเหมือนเป็นเพลงรักสมัยใหม่นะครับ นี่ก็เป็นเพลงรักนั่นแหละครับ แต่ไม่ใช่แนวสมัยใหม่ เมื่อตอนอยู่ในทะเลทรายดาวิดพูดถึงความรักของเขาที่มีต่อองค์เจ้าชีวิต เขาตระหนักว่าชีวิตจะไร้ค่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีความรักของพระเจ้า ครั้งสุดท้ายที่คุณเคยบอกพระเจ้าว่าคุณรักพระองค์ คือเมื่อไหร่ครับ? ครั้งสุดท้ายที่คุณร้องเพลงรักให้กับพระเยซู คือเมื่อไหร่ครับ? ไม่ว่าจะนานหรือไม่นาน แต่ในวันนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะให้พระเจ้ารู้ความเมตตาของพระองค์มีค่าต่อคุณมากแค่ไหน พระคุณของพระองค์ปลดปล่อยคุณมากแค่ไหน และความรักของพระองค์สำคัญต่อคุณมากกว่าชีวิตแค่ไหน

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระองค์ได้เสียสละมากสำหรับข้าพระองค์ และพระองค์ได้ให้ข้าพระองค์อย่างมากมาย ข้าพระองค์ไม่มีคำพูดเพียงพอที่จะแสดงความขอบคุณ ความชื่นชม และที่สำคัญที่สุดคือแสดงความรักของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์ แต่ขอทรงโปรดรับคำพูดของข้าพระองค์ที่มุ่งมั่นและมีความรู้สึกในจิตใจของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์พูดว่า "พระเจ้า ข้าพระองค์รักพระองค์" ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น