ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ที่บอกว่า "ความรักดีกว่าชีวิต" ฟังเหมือนเนื้อร้องในเพลงรักสมัยนี้เลย อันที่จริงข้อท่องวันนี้ก็เป็นเพลงรักนั่นแหละ แต่มันเกิดขึ้นในสมัยก่อน ตอนที่ดาวิดอยู่ในทะเลทราย เขาพูดถึงการโหยหาของเขาต่อพระยาห์เวห์ เขาตระหนักว่าชีวิตจะไร้ค่าถ้าอยู่โดยปราศจากความรักของพระเจ้า คุณบอกรักพระเจ้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ คุณร้องเพลงรักให้กับพระเยซูครั้งหลังสุดเมื่อไหร่ ไม่ว่าจะนานหรือไม่นาน แต่วันนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุด ที่จะบอกพระเจ้าให้รู้ว่า พระเมตตาของพระองค์นั้นเลอเลิศขนาดไหน พระคุณของพระองค์ได้ปลดปล่อยเราแค่ไหน และความรักของพระองค์สำคัญกว่าชีวิตของเราแค่ไหน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรัก พระองค์ได้เสียสละมากมายสำหรับข้าพเจ้า และได้ให้กับข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือ ข้าพเจ้าไม่มีคำพูดเพียงพอที่จะแสดงความขอบคุณ ความชื่นชม และที่สำคัญที่สุดคือ ความรักที่มีต่อพระองค์ แต่ขอโปรดรับรู้ถึงคำพูดที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความซาบซึ้งใจของข้าพเจ้า ตอนพูดว่า "ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์" ขอสรรเสริญและขอบคุณในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น