ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถึงเราจะเป็นภาชนะที่ไม่ได้เรื่อง พระเจ้าก็สามารถใช้เราได้ มีตัวอย่างคนมากมายในพระคัมภีร์ที่ไร้ศีลธรรมและเสื่อมเสีย แต่พระเจ้าก็ยังใช้พวกเขาอยู่ดี เช่น ลองนึกถึงแซมสัน หรือผู้วินิจฉัยท่านอื่นๆ ดูนะ พระเจ้าอยากให้คนเห็นว่าพระองค์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ ยิ่งใหญ่ และยอดเยี่ยม อย่างที่พระองค์เป็น ดังนั้น อย่าให้เราเป็นเครื่องมือที่ใช้การไม่ได้ในมือของพระองค์เลย แต่ขอให้เราถวายตัวในการรับใช้พระองค์เพื่อนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่พระองค์กันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

God can and will use us even though we are not worthy vessels for him to use. Scripture gives us many examples of people God used who did not come up to his moral and holy requirements — for example, think a little about Samson or most of the other Judges! God will be revealed as the holy, mighty, and awesome God that he is. So let's not be unwilling tools in his hands. Instead, let's offer ourselves to him for his service and his glory.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ โปรดทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์หมดจด ไม่ใช่แต่เฉพาะภายใต้พระคุณของพระองค์เท่านั้น แต่ให้บริสุทธิ์หมดจดในด้านการกระทำ คำพูด และความคิดด้วยเถิด โปรดสร้างใจข้าพเจ้าให้สะอาด และโปรดฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งความชอบธรรมของข้าพเจ้าขึ้นใหม่ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดให้ชีวิตข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญอันบริสุทธิ์แด่พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy Father, make me pure and holy, not just by your grace, but also in my actions, words, and thoughts. Create a clean heart in me and renew a righteous spirit in me by the power of your Holy Spirit. May my life be a holy sacrifice of praise to you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเสเคียล 36:23

ความคิดเห็น