ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องการกันและกัน เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง พระเจ้าเรียกเราให้มาอยู่รวมกันเพื่อให้กำลังใจกัน และกระตุ้นกันและกัน เพื่อที่จะมีชีวิตที่เป็นแสงสว่างในการรับใช้และความเชื่อ ยิ่งเมื่อจะถึงวันที่พระเยซูกลับมาและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรารออยู่ที่เส้นขอบฟ้า เราก็ยิ่งควรที่จะกระตุ้นและให้กำลังใจกันและกันมากขึ้น

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ขอบพระคุณสำหรับครอบครัวคริสเตียนที่คอยหนุนใจข้าพระองค์ และกระตุ้นข้าพระองค์ให้รับใช้ผู้อื่น ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์เพื่อที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่น เมื่อเราอยู่รวมกันเพื่อสรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น