ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องพึ่งกันและกัน ไม่มีใครทำทุกสิ่งได้ด้วยตนเอง พระเจ้าเรียกให้เรามาพบปะกันอยู่เสมอ เพื่อให้กำลังใจและกระตุ้นกันให้มีความชื่นชมยินดีในการรับใช้และในความเชื่อ ยิ่งเมื่อคิดถึงวันที่พระเยซูกลับมาและชัยชนะของเราที่สุดขอบฟ้า เราก็น่าจะถูกกระตุ้นมากขึ้นที่จะช่วยและให้กำลังใจกันยิ่งขึ้นไปอีก

คำอธิษฐาน

พระเจ้าองค์เจ้าชีวิต ขอบคุณที่ให้ครอบครัวคริสเตียนที่คอยให้กำลังใจและกระตุ้นข้าพเจ้าให้รับใช้ผู้อื่น โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นตอนที่มาอยู่รวมกันเพื่อสรรเสริญพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น