ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พ่อแม่ใส่ใจและอ่อนโยนกับทารกแรกเกิดแม้ว่าเด็กทารกจะเอาแต่ใจ วุ่นวาย และบางครั้งก็ดูแลยาก ถ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นแบบนี้ ก็ถือว่าพวกเขารุนแรงและเป็นอันตราย ดังนั้นถ้าคริสเตียนใหม่ เป็นทารกแรกเกิดของพระเจ้า เราก็ควรจะต้องอดทนมากขึ้นใช่ไหมครับ คำพูดของเราก็ต้องอ่อนโยนมากขึ้น เราก็ต้องมีความเมตตามากขึ้นและความใส่ใจมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับ?

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์และให้การกระทำของข้าพระองค์เปลี่ยนแปลง ข้าพระองค์ละอายใจที่ยังไม่ได้ดูแลคริสเตียนใหม่ในครอบครัวของพระองค์ได้มากพอ ขอรงให้ข้าพระองค์อดทนมากขึ้นกับความล้มเหลวของพวกเขา และมีความรักมากขึ้นสำหรับการต่อสู้ของพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะไม่ต้องรู้สึกว่าพวกเขาต้องเดินทางเพียงลำพัง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change