ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พ่อแม่ใส่ใจและอ่อนโยนกับทารกแรกเกิด แม้ว่าเด็กทารกจะเอาแต่ใจ วุ่นวาย และบางครั้งก็ยุ่งยากมาก แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ทำอย่างนี้ เราก็จะถือว่าพวกเขารุนแรงและเป็นอันตรายต่อเด็ก ดังนั้นถ้าคริสเตียนใหม่ ซึ่งก็คือทารกแรกเกิดของพระเจ้า เราก็ควรจะอดทนกับพวกเขาเป็นพิเศษ ต้องพูดกับพวกเขาอย่างอ่อนโยน และเข้าอกเข้าใจพวกเขาด้วยความเมตตา ตลอดจนใส่ใจพวกเขาให้มากขึ้นด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าและกระตุ้นให้ข้าพเจ้าเริ่มลงมือทำได้แล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกละอายใจที่ไม่ได้ดูแลคริสเตียนใหม่ในครอบครัวของพระองค์สักเท่าไหร่ โปรดให้ข้าพเจ้าอดทนมากขึ้นกับความล้มเหลวของพวกเขา และมีความรักมากขึ้นสำหรับการต่อสู้ของพวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลำพัง อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น