ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเรามีชีวิตอยู่ในสมัยพระเยซูยังทำงานในร้านช่างไม้ที่เมืองนาซาเร็ธ หรือตอนที่พระองค์เดินไปตามทะเลกาลิลีใกล้เมืองคาเปรนาอุม เราคงจะพูดว่า "พระเจ้าอยู่นั่นไง" ความจริงที่น่าอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับพระเยซูก็คือ พระองค์เป็นพระเจ้าในหมู่พวกเรา มัทธิวเรียกพระองค์ว่า อิมมานูเอล "พระเจ้าอยู่กับเรา" ในโคโลสีบทที่ 1 เปาโลใช้คำเปรียบเทียบที่สูงสุดทุกคำ เพื่อที่เขาจะสามารถใช้อธิบายถึงการครอบครองของพระเยซูที่อยู่เหนือทุกอย่างและทุกคน พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีใบหน้าของมนุษย์ พระองค์เป็นผู้ครอบครอง ผู้ปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและเสียสละเพื่อเรา

Thoughts on Today's Verse...

If we had been alive when Jesus worked in the carpentry shop in Nazareth or walked along the Sea of Galilee near Capernaum, we could have said, "There goes God," and been right. The amazing reality of Jesus is that he was God among us. Matthew calls him Immanuel, "God with us." In Colossians 1, Paul pours out every superlative he can use to describe Jesus' preeminence over everything and everyone. He is God with a human face. He is the ruler, the transcendent one, who reigns above all creation. He is also our Savior and our sacrifice.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เหตุใดพระองค์ควรรักเรามากมายนั้น ข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าใจได้ เราได้ปฏิเสธพระองค์ ไม่สนใจพระองค์ พูดดูหมิ่นประมาทพระองค์ และพยายามที่จะวางพระองค์ให้อยู่รอบนอกชีวิตของเรา แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่พระองค์รอฟังเสียงร้องของเราและช่วยเราจากตัวเราเอง พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่ไม่แสดงความยำเกรงพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่ไม่ได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซู และความถ่อมตนของพระองค์ที่มากที่สุด จนกระทั่งถึงที่พระองค์ต้องมาเสียสละตัวเองสำหรับข้าพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ขอบพระคุณ! ขอบพระคุณที่อดทน เสียสละ และทนทุกข์เพื่อเราอย่างมากมาย ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Almighty God, why you should love us so much, I can't comprehend. We have rejected you, spurned you, ignored you, blasphemed you, and sought to place you on the periphery of our lives. Yet time and again, you are there to hear our cries and save us from ourselves. Forgive me, Father, for not reverencing you more. Forgive me for not recognizing the greatness of Jesus and the utter humility it took for him to sacrifice himself for me. But Father, thank you! Thank you for being patient, sacrificial, and long-suffering. Thank you, in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 1:15

ความคิดเห็น