ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเรามีชีวิตอยู่ในสมัยพระเยซูยังทำงานในร้านช่างไม้ที่เมืองนาซาเร็ธ หรือตอนที่พระองค์เดินไปตามทะเลกาลิลีใกล้เมืองคาเปรนาอุม เราคงจะพูดว่า "พระเจ้าอยู่นั่นไง" ความจริงที่น่าอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับพระเยซูก็คือ พระองค์เป็นพระเจ้าในหมู่พวกเรา มัทธิวเรียกพระองค์ว่า อิมมานูเอล "พระเจ้าอยู่กับเรา" ในโคโลสีบทที่ 1 เปาโลใช้คำเปรียบเทียบที่สูงสุดทุกคำ เพื่อที่เขาจะสามารถใช้อธิบายถึงการครอบครองของพระเยซูที่อยู่เหนือทุกอย่างและทุกคน พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีใบหน้าของมนุษย์ พระองค์เป็นผู้ครอบครอง ผู้ปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและเสียสละเพื่อเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เหตุใดพระองค์ควรรักเรามากมายนั้น ข้าพระองค์ไม่สามารถเข้าใจได้ เราได้ปฏิเสธพระองค์ ไม่สนใจพระองค์ พูดดูหมิ่นประมาทพระองค์ และพยายามที่จะวางพระองค์ให้อยู่รอบนอกชีวิตของเรา แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่พระองค์รอฟังเสียงร้องของเราและช่วยเราจากตัวเราเอง พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่ไม่แสดงความยำเกรงพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่ไม่ได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซู และความถ่อมตนของพระองค์ที่มากที่สุด จนกระทั่งถึงที่พระองค์ต้องมาเสียสละตัวเองสำหรับข้าพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ขอบพระคุณ! ขอบพระคุณที่อดทน เสียสละ และทนทุกข์เพื่อเราอย่างมากมาย ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น