ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเรามีชีวิตอยู่ในสมัยที่พระเยซูยังทำงานในร้านช่างไม้ที่เมืองนาซาเร็ธ หรือตอนที่พระองค์เดินไปตามทะเลกาลิลีใกล้เมืองคาเปรนาอุม เราคงจะพูดว่า "พระเจ้าอยู่นั่นไง" มันก็เป็นความจริงอย่างที่เราพูดนั้น ความจริงที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับพระเยซูก็คือ พระองค์เป็นพระเจ้าในหมู่พวกเรา มัทธิว1:23 เรียกพระองค์ว่า อิมมานูเอล "พระเจ้าอยู่กับเรา" ในโคโลสี 1 เปาโลใช้คำเปรียบเทียบที่สูงสุดทุกคำ เพื่อที่เขาจะสามารถใช้อธิบายถึงการครอบครองของพระเยซูที่อยู่เหนือทุกอย่างและทุกคน พระองค์เป็นพระเจ้าที่มีใบหน้าของมนุษย์ พระองค์เป็นผู้ครอบครอง เป็นผู้ที่สำคัญกว่าทุกสิ่ง เป็นผู้ปกครองเหนือสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น พระเยซูทำให้จักรวาลของเราเกิดขึ้นและเกี่ยวโยงกันไปมา ซึ่งทำให้พระองค์ต้องมาเกิดในโลกและกลายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราผ่านทางการสละชีพของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์ถึงได้รักพวกเราถึงขนาดนี้ ในฐานะคนของพระองค์ เราได้ปฏิเสธ ไม่สนใจใยดี ดูหมิ่น และผลักใสพระองค์ให้ไปเป็นคนนอก แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า พระองค์ก็ยังคงอยู่ที่นั่น รับฟังเสียงร้องของเราและช่วยให้เราหลุดพ้นมาได้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า ที่ไม่ได้ยำเกรงพระองค์มากกว่านี้ โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า ที่ไม่ได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซู และความถ่อมตนถึงกับยอมสละชีพเพื่อข้าพเจ้า พระบิดาเจ้าข้า ขอบพระคุณ ขอบพระคุณที่อดทน เสียสละ และทนทุกข์เพื่อเราอย่างมากมาย ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ พระบิดาที่รักผ่านทางชื่อของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น