ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ารู้จักเรา เราไม่สามารถหลอกว่าเราเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเวลาที่อยู่กับพระองค์ได้ พระองค์รู้จักเราทั้งภายในและภายนอกอย่างทะลุปรุโปร่ง สิ่งนี้น่าจะทำให้เรามีอิสระที่จะเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่หนีออกมาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระบิดาของเรา หากความปรารถนาของเรา คือจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น วิธีเดียวที่เราจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือ โดยการเชิญพระองค์ให้มองไปที่หัวใจของเรา แรงจูงใจของเรา และความปรารถนาของเรา

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ "ค้นหาความคิดและจิตใจ" แต่เพราะพระคุณของพระองค์ที่แสดงให้เห็นในพระเยซู ข้าพระองค์มั่นใจว่าพระองค์รักข้าพระองค์ ข้าพระองค์เสียใจกับบาปที่ได้ทำลงไป แต่ข้าพระองค์กำลังพยายามที่จะรับใช้พระองค์ด้วยเกียรติและความบริสุทธิ์ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น