ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ก่อนที่จะมีโลก จักรวาล หรือธรรมชาติ ก็มีพระเยซูอยู่แล้ว! พระองค์อยู่มาก่อนที่จะมีสิ่งเหล่านี้ พระองค์จะยังคงอยู่เป็นสิ่งสุดท้ายหลังจากทุกสิ่งหายไป ในความเป็นจริงแล้ว อำนาจและการสถิตอยู่ของพระองค์เป็นสิ่งที่ยึดโลก จักรวาล และธรรมชาติของเราเข้าด้วยกัน พระองค์เป็นแรงค้ำจุน เป็นพลังที่ทำให้ทุกสิ่งดำเนินไป และเป็นผู้ดูแลรักษาชีวิตที่มีเมตตา ดังนั้นถ้าพระองค์สามารถให้สิ่งเหล่านี้แก่เรา ซึ่งเป็นสิ่งที่จะหายไปในที่สุด มันจะไม่ดีกว่าหรือครับที่เราจะเห็นพระองค์ในแบบที่พระองค์เป็นและเข้าร่วมในสง่าราศีกับพระองค์

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเยซู สำหรับการจัดเตรียมทุกอย่างให้ด้วยความเมตตาของพระองค์ในวันนี้ ขอบพระคุณสำหรับการสร้างโลกนี้ที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ พระองค์ควรค่าแก่คำสรรเสริญ พระเกียรติ สง่าราศีและคำขอบพระคุณ! ข้าพระองค์รอคอยวันที่ข้าพระองค์สามารถนมัสการพระองค์ต่อหน้าพระองค์ และขอบพระคุณพระบิดาของเรากับพระองค์ สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น