ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราสามารถที่จะให้ปากของเราเต็มไปด้วยอาหาร หรือคำหยาบคาย หรือการนินทาก็ได้ หรือจะให้มันเต็มไปด้วยคำสรรเสริญและการขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณแห่งความรักของพระองค์ก็ได้ เราสามารถพูดคุยกันในหลายๆเรื่องกับหลายๆคนในหัวข้อที่แตกต่างกันไป หรือ เราสามารถเลือกที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ สง่าราศีและความงดงามของพระบิดาของเราที่อยู่บนสวรรค์ ทำไมเราไม่เลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยปากของเรา และบอกคนอื่นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และให้คนอื่นรู้จักพระคุณของพระองค์ ในกิจวัตรประจำวันละครับ พอตกค่ำก่อนเข้านอน เราก็สามารถพูดได้ว่า "ปากของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยคำสรรเสริญตอนที่ข้าพเจ้าประกาศความงดงามของพระองค์ตลอดทั้งวัน"

Thoughts on Today's Verse...

Our mouths can be filled with food, profanities, and gossip. Or we can choose for our mouths to be filled with praise for God and his loving grace. We can talk about many different subjects speaking to many people about various topics. Or we can choose to declare the greatness, majesty, and splendor of our heavenly Father all during our day. Why don't we choose to praise God with our mouths and tell him of his greatness and let others know of his grace as we go about today's activities? Then, at the end of our day, we can honor God one final time before sleeping when we say, "My mouth was filled with your praise as I declared your splendor all day long!"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ พระองค์เป็นพระเจ้าที่สร้างทุกสิ่ง เต็มไปด้วยความเมตตา ความรัก และพระคุณ ขอบคุณสำหรับความเมตตาของพระองค์ที่แบ่งปันให้กับข้าพเจ้าในพระเยซู ขอบคุณสำหรับชัยชนะอย่างเด็ดขาด ตอนที่พระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย ขอบคุณสำหรับความอดทนที่มีต่อข้าพเจ้าตอนสะดุดล้ม ถึงแม้จะตั้งใจแสดงลักษณะของพระเยซูออกมาในชีวิตให้มากขึ้นก็ตาม ข้าแแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ายอมรับและแสดงความรักความชื่นชมต่อทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำในทุกวันนี้ด้วยเถิด ในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and marvelous Father, you are God of all creation, mercy, love, and grace. Thank you for your kindness shared with me in Jesus. Thank you for your decisive victory over death when you raised him from the dead. Thank you for being patient with me as I sometimes stumble, even as I desire to reflect the character of Jesus in my life more completely. Please help me, O Lord, to profess and show my loving admiration for all you do during this day. In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 71:8

ความคิดเห็น