ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราสามารถที่จะให้ปากของเราเต็มไปด้วยอาหาร หรือคำหยาบคาย หรือการนินทาก็ได้ หรือจะให้มันเต็มไปด้วยคำสรรเสริญและการขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณแห่งความรักของพระองค์ก็ได้ เราสามารถพูดคุยกันในหลายๆเรื่องกับหลายๆคนในหัวข้อที่แตกต่างกันไป หรือ เราสามารถเลือกที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ สง่าราศีและความงดงามของพระบิดาของเราที่อยู่บนสวรรค์ ทำไมเราไม่เลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยปากของเรา และบอกคนอื่นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และให้คนอื่นรู้จักพระคุณของพระองค์ ในกิจวัตรประจำวันละครับ พอตกค่ำก่อนเข้านอน เราก็สามารถพูดได้ว่า "ปากของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยคำสรรเสริญตอนที่ข้าพเจ้าประกาศความงดงามของพระองค์ตลอดทั้งวัน"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ พระองค์เป็นพระเจ้าที่สร้างทุกสิ่ง เต็มไปด้วยความเมตตา ความรัก และพระคุณ ขอบคุณสำหรับความเมตตาของพระองค์ที่แบ่งปันให้กับข้าพเจ้าในพระเยซู ขอบคุณสำหรับชัยชนะอย่างเด็ดขาด ตอนที่พระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย ขอบคุณสำหรับความอดทนที่มีต่อข้าพเจ้าตอนสะดุดล้ม ถึงแม้จะตั้งใจแสดงลักษณะของพระเยซูออกมาในชีวิตให้มากขึ้นก็ตาม ข้าแแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ายอมรับและแสดงความรักความชื่นชมต่อทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำในทุกวันนี้ด้วยเถิด ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น