ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราต้องตายเพื่อไถ่บาป ก็เหมือนกับเราเพียงแค่จ่ายเงินในสิ่งที่เรากำลังเป็นหนี้ — บาปเป็นกบฏต่อพระเจ้าที่รักเราและให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดเพื่อแลกเราจากบาป! แต่ของขวัญจากพระเจ้านั้น ฟรี ซึ่งก็คือ ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ จริงๆ เราไม่สามารถทำอะไรเพื่อที่จะได้รับ หรือควรค่าพอที่จะได้รับ ดังนั้นพระเจ้าจึงเสนอให้โดยพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเจ้าที่รักข้าพระองค์ ในเวลาที่ไม่มีใครรัก ขอบพระคุณสำหรับการเสียสละของขวัญที่มีค่ามากที่สุดของสวรรค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถเข้าร่วมกับพระองค์ได้ที่่นั่น ของขวัญที่พระองค์ให้มาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในบรรดาของขวัญทั้งหมดที่ข้าพระองค์เคยได้รับ สรรเสริญในพระนามผู้ที่เป็นของขวัญที่ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น