ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราต้องตายเพราะความบาป ก็สาสมกับสิ่งที่เราทำแล้ว — ความบาปเป็นการกบฏต่อพระเจ้าที่รักเรา ผู้ให้ของขวัญอันเลิศเพื่อไถ่เราจากบาป แต่ของขวัญจากพระเจ้านั้น ให้ฟรีๆ ซึ่งก็คือ ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ จริงๆ แล้วชีวิตนิรันดร์นี้ เราจะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ได้ เราไม่คู่ควรกับมันตั้งแต่แรก หรือคิดจะสั่งให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ มีทางเดียวที่เราจะได้ชีวิตนี้คือพระเจ้าจะต้องเป็นผู้ให้เราผ่านทางพระคุณของพระองค์เท่านั้น

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าที่รักข้าพเจ้า ในเวลาที่ไม่มีใครรักหรือคิดจะรัก ขอบคุณสำหรับการเสียสละของขวัญที่มีค่าที่สุดบนสวรรค์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับไปอยู่กับพระองค์ที่สวรรค์นั้นได้ ของขวัญจากพระองค์นี้ยอดเยี่ยมกว่าของขวัญชิ้นไหนๆที่ข้าพเจ้าเคยได้รับมา สรรเสริญในนามพระเยซูผู้เป็นของขวัญที่ให้ชีวิตนิรันดร์กับข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น