ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อท่องวันนี้สื่อว่า พี่ชายของเราตาย และทิ้งมรดกของครอบครัวไว้ให้กับเรา เพราะเรามีวิญญาณของพระเจ้า เราก็กลายเป็นลูกของพระองค์ เมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว เราก็เป็นทายาทในทุกสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเรา เราเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ความตายของพระคริสต์ทำให้พระเจ้ารับเราเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ ดังนั้น เมื่อเราต้องเผชิญกับความความทุกข์ยากลำบาก เราก็ไม่สิ้นหวัง เพราะเรารู้ว่าเวลานั้นจะมาถึง คือวันที่เราจะได้รับมรดกแห่งพระพรทั้งสิ้นจากสวรรค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ ขอโปรดเทพระคุณลงบนข้าพเจ้ามากขึ้นๆ ขอช่วยให้ข้าพเจ้าอดทนต่อการทดลอง และสิ่งล่อลวงทั้งหลายอย่างสัตย์ซื่อ โปรดให้ความกล้าหาญกับข้าพเจ้าที่จะยืนหยัดมั่นคงตอนตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบาก เพราะรู้ว่าสุดท้ายแล้ว ข้าพเจ้าก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่ทำให้รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระองค์และจะมีส่วนร่วมในพระพรของพระองค์อย่างแน่นอน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น