ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งการทะเลาะกันในคริสตจักรก็ทำให้ท้อใจและทำให้เราไม่เห็นพระพรอันน่าเหลือเชื่อในครอบครัวของพระเจ้า เรามีหลายเหตุผลที่จะชื่นชมยินดีในองค์เจ้าชีวิต อย่าให้เรามองข้ามสิ่งเหล่านั้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่คนที่อยู่รอบข้างเราทะเลาะกัน ขอให้เราจำไว้ว่าเรามีความหวังใจอยู่ที่องค์พระเยซูผู้เสียสละพระชนม์บนไม้กางเขน องค์เจ้าชีวิตที่ฟื้นขึ้นมา และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอยู่เสมอ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับความชื่นชมยินดีที่ข้าพระองค์มีในการที่รู้จักพระเยซู ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในความรอดที่พระองค์นำมาให้ข้าพระองค์ผ่านการตายและการฟื้นขึ้นมาของพระเยซู ข้าพระองค์ร่วมฉลองด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมา เพื่อให้ข้าพระองค์และคนที่รอคอยพระองค์ได้รับสง่าราศี แม้ในช่วงที่มืดมนและสิ้นหวังที่สุด ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับเปลวไฟแห่งความหวัง และความมั่นใจในชัยชนะที่ทำให้ข้าพระองค์รู้สึกมั่นคงในความชื่นชมยินดีในการเป็นลูกของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น