ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสารภาพบาปคือการทำสองสิ่งนี้ต่อความบาป คือ 1) ต้องรู้ว่าพระเจ้ามองความบาปอย่างไร และ 2) ต้องไม่มีความลับ แต่ต้องสารภาพบาปกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่น คำพูดของยากอบนั้นมีพลัง เขาบอกว่า คำสารภาพแบบนี้ ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งการให้อภัย แต่ยังยังนำมาซึ่งการเยียวยารักษาอีกด้วย

Thoughts on Today's Verse...

To confess is to do two things with our sin: 1) to recognize sin for what it is in God's eyes and 2) to get rid of our secrets and be honest with another Christian. James' language is powerful. He mentions that this confession doesn't just bring forgiveness. It also brings healing.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้ามีความบาป ตอนนี้ข้าพเจ้าขอสารภาพบาปในเรื่อง ____________ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า และโปรดให้พระวิญญาณของพระองค์เสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าเพื่อจะได้มีชัยเหนือการทดลองต่างๆ ข้าพเจ้าอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์และโปรดอย่าให้บาปใดๆผูกมัดหรือดึงดูดข้าพเจ้าให้ห่างไปจากพระองค์เลย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy Father, I have sinned. I now confess my own personal sin of ____________. I ask for your forgiveness and for your Spirit to strengthen me in overcoming temptation. I want to live for you and not let my sin, any sin, entangle me and draw me away from you. Through Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยากอบ 5:16

ความคิดเห็น