ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรที่ช่วยเราให้รอดหรือครับ ก็สิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราผ่านทางพระเยซูไงล่ะครับ ให้เรามาตั้งมั่นที่จะไม่ละทิ้งความไว้วางใจและการพึ่งพาในความหวังใจในข่าวประเสริฐที่ทำให้เรารอดกันนะครับ ไม่มีใคร ไม่มีข่าวประเสริฐใด ไม่มีคำสอนใดที่จะทำให้เรารอดได้ (กิจการ 4:12; กท. 1:3-9; คส. 2:6-16) เราไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรอีก เราต้องไม่ให้ใครมาเอาสิ่งนี้ออกจากข่าวประเสริฐได้ ขอให้เรายึดมั่นในความเชื่อ ในความไว้วางใจในพระคุณของพระเจ้าที่ให้เราในองค์พระเยซูคริสต์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ไม่มีพระอื่นใด ข้าพระองค์เชื่อในเรื่องราวของความรักและพระคุณของพระองค์ที่ผ่านมายังพระเยซู ไม่มีข่าวดีอื่นใดเทียบได้ ข้าพระองค์ขอใช้คำร้องที่มาจากบทเพลงสรรเสริญที่ว่า "ข้าพระองค์จะรักพระองค์เสมอ" อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น