ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักต้องแสดงออก ไม่ใช่ดีแต่พูด ความรักมักจะลุยหน้าไปก่อน แทนที่จะรอดูท่าทีว่าสะดวกหรือปลอดภัยหรือเปล่า ความรักไถ่เราจากความสิ้นหวัง ความรักไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่พระเจ้าเป็นเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งที่พระองค์ทำและสิ่งที่พระองค์ให้กับเราด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Love is demonstrated, not just said. Love goes ahead sharing itself instead of waiting until things are easy or safe. Love redeems when all hope seems lost. Love is not only what God is, but it is also what he does and what he gives.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสรวงสวรรค์ ขอบคุณที่รักข้าพเจ้า อย่างล้นเหลือ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าฉวยโอกาสแสดงความรักกับคนที่พระองค์ส่งเข้ามาในชีวิตในแต่ละวัน โปรดใช้ข้าพเจ้าแสดงความรักของพระองค์กับใครสักคนในวันนี้และในวันต่อๆไปด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear Heavenly Father, for loving me so extravagantly. Please help me to see the opportunities to love others whom you place in my path everyday. Use me to demonstrate your love to someone today and each day that follows. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:10

ความคิดเห็น