ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โอ้โห ช่างเป็นความคิดที่มีมีพลังและมีเหตุผลมากนะครับ ความเชื่อในการคืนชีพของพระเยซูและความเชื่อในการเข้าร่วมกับพระองค์ เป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดความหวังของเราในพระคริสต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่นี่และตอนนี้เท่านั้น แต่มันก็ยังเป็นความหวังที่ให้เห็นชีวิตและเอาชนะความตาย อะไรที่ไม่ให้ความหวังเราก็แสดงว่าเราไม่มีหวังในสิ่งนั้นเลย สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ข่าวดีจริงๆ เราก็จะถูกหลอกและน่าสงสาร แต่ผมเชื่อ ด้วยความเชื่อนั่นแหละครับเพื่อนๆ ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง

คำอธิษฐาน

พระบิดาพระเจ้า ผู้เริ่มต้นและผู้สิ้นสุด ข้าพระองค์เชื่อว่าชัยชนะเหนือความตายของพระองค์ในการฟื้นขึ้นของพระเยซู ก็หมายถึงชัยชนะเหนือความตายของข้าพระองค์ด้วย ข้าพระองค์เชื่อว่า พระเยซูจะทำให้ข้าพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อมีส่วนในชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ ข้าพระองค์ไม่สามารถบอกได้ว่ากำลังตั้งตารอคอยมากเพียงใดที่จะได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ มีส่วนในสง่าราศีของพระองค์และสรรเสริญพระนามพระองค์ตลอดไป ขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น