ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โอ้โห ความคิดนี้ช่างมีพลังและลึกซึ้งจริงๆ ความเชื่อในการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซู และความเชื่อในการได้มีส่วนร่วมกับพระองค์นั้น มันสำคัญจริงๆจนหาที่เปรียบไม่ได้เลย ความหวังของเราในพระคริสต์นี้ไม่ใช่สำหรับแค่ชาตินี้หรือเดี๋ยวนี้เท่านั้น แต่มันเป็นความหวังที่เปลี่ยนทั้งชีวิตและยังทำลายโซ่ตรวนแห่งความตายอีกด้วย ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่หวังนี้ ก็อย่าไปเรียกว่าเป็นความหวังเลย และก็ไม่ใช่ข่าวดีด้วย เราก็ถูกหลอกและน่าสงสาร แต่ผมเชื่อ และเพราะความเชื่อนี้นี่เอง เพื่อนๆครับ ชีวิตผมทั้งชีวิตถึงได้เปลี่ยนไป

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา ผู้เป็น "ก" ถึง "ฮ" ผู้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ข้าพเจ้าเชื่อว่าชัยชนะเหนือความตายของพระองค์ตอนที่พระเยซูฟื้นขึ้นนั้น ก็เป็นชัยชนะของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูจะทำให้ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นเพื่อมีชีวิตกับพระเจ้าตลอดไป ไม่รู้จะพูดยังไงดี ถึงจะสื่อให้พระองค์รู้ว่า ข้าพเจ้าเฝ้าคอยขนาดไหน ถึงวันที่จะได้เจอพระองค์ซึ่งๆหน้าและเข้าร่วมในสง่าราศีของพระองค์ และจะได้สรรเสริญชื่อของพระองค์ตลอดไป ขอบคุณและอธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น