ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ฉันต้องค้นหาตัวเองให้เจอ" มันไม่มีวันเกิดขึ้นหรอก เราไม่ได้ "ค้นพบตัวเอง" หรือ "ค้นหาชีวิตของเรา" ด้วยการไล่ล่ามัน แต่เราจะต้องยอมสูญเสียหรือสละมันให้กับบางสิ่งหรือบางคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเรา เราจะค้นพบตัวเองเจอก็ต่อเมื่อเรายอมสูญเสียหรือสละมันให้กับพระเยซูและการงานเพื่ออาณาจักรของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่เจ้านายและผู้สร้างทุกชีวิตที่มีลมหายใจ เอาชีวิตและลมหายใจของข้าพเจ้าไปใช้เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ด้วยเถิด ขอให้คำพูดและการกระทำของข้าพเจ้าในทุกวันนี้ ทำให้พระองค์พอใจ อธิษฐานและสรรเสริญพระองค์ ผ่านทางชื่อของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น