ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ถ้าเป็นความต้องการขององค์เจ้าชีวิต" คุณมีการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวไหม ผมทำนะ แต่การวางแผนของผมมักจะมีข้อแม้ในใจ ว่า "องค์เจ้าชีวิต ถ้าแผนนี้เป็นไปตามใจและเวลาของพระองค์ โปรดช่วยให้มันสำเร็จด้วยเถิด" สำหรับคุณผมไม่รู้ แต่สำหรับผม ทุกครั้งที่ผมเปิดใจให้พระองค์ก่อน เวลาของพระองค์ก็จะดีกว่าแผนงานของผมเสมอ นี่หมายถึงผมก็ไม่ต้องวางแผนอะไรเลยหรือ ไม่ใช่เลย แต่ผมวางแผนด้วยการอธิษฐาน ขอสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะช่วยผมให้รู้เวลาของพระเจ้าและทำตามใจพระองค์ในเวลาของพระองค์ (ยากอบ 1:5-6 และเอเฟซัส 5:15-18) ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะไม่วางแผน และสำคัญเกินกว่าที่จะไม่วางแผนด้วยการอธิษฐานและปล่อยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ไม่ใช่ตามใจข้าพเจ้า แต่ขอให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการใจ ตลอดชั่ววันคืนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากที่จะทำตามใจพระองค์และติดตามเวลาของพระองค์ อธิษฐานในนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น