ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยังจำได้ไหมว่า พระเยซูพูดอะไรกับพวกศิษย์ ตอนที่พระองค์เดินบนน้ำท่ามกลางพายุไปหาพวกเขา พระองค์สั่งเลยว่า "อย่ากลัวเลย นี่เราเอง" ต่อหน้าพระบุตรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยอดเยี่ยมนั้น เราไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้ว เพราะพระคุณของพระเจ้าที่เราได้รับผ่านมาทางพระเยซูนั้น ได้เอาสิ่งที่เราควรกลัวไปหมดแล้ว เพราะการสละชีพของพระเยซูทำให้เราบริสุทธิ์ ปราศจากความผิด และเป็นอิสระต่อข้อกล่าวหาทุกชนิด (โคโลสี 1:21-22) เราควรจะตอบแทนยังไงดี ก็รักไง ให้เรารักพระบิดา ในแบบที่พระองค์เป็น ในสิ่งที่พระองค์ทำ และในการเสียสละอันใหญ่หลวงของพระองค์ต่อเรา และยิ่งกว่านั้น คือ พระองค์ได้ทำให้เราบริสุทธิ์และเอาความกลัวไปจากเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตบนสรวงสวรรค์ พระองค์นั้นบริสุทธิ์ ยอดเยี่ยม และเต็มไปด้วยสง่าราศี ข้าพเจ้าจะไม่มีวันเป็นแบบนี้ได้เลย ถ้าปราศจากพระคุณของพระองค์ แต่พระองค์ก็เลือกที่จะอวยพรข้าพเจ้า ผ่านทางการสละชีพของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์ และขอสรรเสริญพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น