ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก" "มารนาธา! พระเยซูองค์เจ้าชีวิต รีบมาเถิด!" ใช่แล้ว ทุกหัวเข่าจะต้องกราบลง แต่เราก็ทำอยู่แล้ว เราอยู่ในยุคที่รอคอยวันที่ทุกคนจะกราบลงต่อหน้ากษัตริย์ของเรา จนกว่าจะถึงวันนั้น ให้พวกเรามาช่วยกันนำคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มากราบลงต่อหน้าพระเยซูในวันนั้นด้วยความชื่นชมยินดี ไม่ใช่ความกลัว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ช่วยกู้ข้าพเจ้า ในระหว่างที่รอคอยวันแห่งชัยชนะของพระเยซูมาถึงนั้น โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนพระองค์ที่จะนำคนกลับมาหาพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้พร้อมต้อนรับพระองค์ในวันที่พระองค์กลับมาด้วยความชื่นชมยินดี โปรดเปิดตาใจข้าพเจ้าที่จะช่วยนำผู้คนให้มารู้จักกับพระเยซูในวันนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change