ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำอธิษฐานบางครั้งก็ฟังดูเหมือนธรรมดาๆแต่มีคุณค่ามาก อย่างเช่น การอธิษฐานขอให้ "พระคุณ" ตกอยู่บนผู้หนึ่งผู้ใดนั้น ก็ถือว่าเป็นพระพรที่ไม่มีพรไหนสู้ได้อีกแล้ว ต่อให้ได้พรเป็นสิ่งของมากมายในโลกนี้ ก็สู้การได้ "พระคุณ" ไม่ได้หรอก งั้นจะรออะไรอีก รีบขอ "พระคุณ" ให้ตกอยู่กับคนที่เรารักเร็ว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดเท"พระคุณ" ของพระองค์ลงบนคนเหล่านี้ ...(พูดชื่อเขาเหล่านั้น) พวกเขาเป็นคนที่ข้าพเจ้ารักมากและอยากได้พระคุณ ความเมตตา และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น